Improshow mit den Renegade Saints (in English)

14.04.2016 | 20:00

Auftritt

Improshow mit den Renegade Saints (in English)

Improvised Romantic Comedy

Wann?
14.04.2016 | 20:00

Wo?

Geneva


Preise

10 €

Es nehmen teil:

  • avatar Christine Tetau
  • avatar The Royal Stage Monkeys